Comarch - Comarch Optima - Zintegrowany system do zarządzania firmą
Tel.: 22 486-32-35, 22 424-12-40PROMOCJA - rabaty do 10% - zobacz szczegóły

Comarch Optima

to nowoczesny, zintegrowany system odpowiadający na potrzeby małych i średnich firm. Modułowa budowa

Comarch OPTIMA

daje możliwość elastycznego dopasowania systemu do potrzeb każdej firmy.
Comarch Optima

Comarch Optima Księga Handlowa

Comarch Optima

- Księga Handlowa
      Wersja dla: Windows
moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską. Szczegóły >>>
Cena: 1930.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Handel

Comarch Optima

- Handel
      Wersja dla: Windows
moduł umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej z możliwością przy zastosowania rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN. Szczegóły >>>
Cena: 1030.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Płace i Kadry

Comarch Optima

- Płace i Kadry
      Wersja dla: Windows
moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia swobodę w definiowaniu własnych składników wynagrodzenia. Szczegóły >>>
Cena: 1400.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Księga Podatkowa

Comarch Optima

- Księga Podatkowa - KPiR
      Wersja dla: Windows
moduł obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Szczegóły >>>
Cena: 385.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Środki Trwałe

Comarch Optima

- Środki Trwałe
      Wersja dla: Windows
moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Szczegóły >>>
Cena: 515.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima CRM

Comarch Optima

- CRM
      Wersja dla: Windows
Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z Klientami na kolejnych etapach sprzedaży. Program umożliwia kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Szczegóły >>>
Cena: 515.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Faktury

Comarch Optima

- Faktury
      Wersja dla: Windows
moduł umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury można wystawiać w cenach „od netto” lub „od brutto”) i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Szczegóły >>>
Cena: 128.00 (+VAT 23%) Kup On-line

Comarch Optima Detal

Comarch Optima

- Detal
      Wersja dla: Windows
to alternatywne okno sprzedaży detalicznej dla sprzedaży realizowanej w Comarch OPT!MA. Szczegóły >>>