Inwentaryzacja - spis z natury
Tel.: 22 424-12-40, 22 427-50-90

 

Inwentaryzacja


.
Kup On-line

Inwentaryzacja - opis zastosowania

Proces inwetnaryzacji z użyciem kolektorów

Inwentaryzacja

- czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich składników majątkowych.
Manualne przeprowadzenie tych operacji często bywa bardzo trudne - ze względu na szeroki asortyment towarowy, mnogość detali oraz ogromne powierzchnie magazynowe.
    Aby uprościc ten proces, możliwe jest zautomatyzowanie pewnych prac. Dzięki temu zysukjemy:
  • pewność faktycznego spisu z natury
  • wyeliminowanie potencjalnych pomyłek ludzkich zarówno w zakresie liczebności produktów jak i ich prawidłowej identyfikacji
  • znaczne skróceneie czasu przeprowadzenia spisu z natury
  • automatyczną i bezbłędną aktualizację danych w systemie magazynowym

Operacje te można wykonać poprzez zastosowanie połączenia rozwiązań sprzętowo-programowych:

Kolektory danych


Kolektory danych umożliwiają zbieranie danych i zbiorcze ich przetwarzania w systemach magazynowych. Oferuja możliwośc automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych (PW,RW,WZ,PZ) oraz handlowych (faktury) na podstawie danych zapisanych w pamięci kolektora.

Program OPTI Kolektor


Aplikacja ta to uniwersalne narzędzie, które dzięki odpowiedniej konfiguracji wybranych parametrów może być stosowane przez użytkowników popularnych programów handlowych na rynku polskim. W praktyce oznacza to, że użytkownik może z menu kolektora wybrać wykorzystywany przez siebie program i w sposób automatyczny uruchomić na kolektorze aplikację obsługującą ten właśnie program włącznie z wymaganymi przez niego parametrami transmisji. Takie uniwersalne rozwiązanie sprawia, że przeprowadzenie np. operacji inwentaryzacji pod różnymi programami jest możliwe i łatwe z wykorzystaniem tego samego kolektora.