Comarch Optima - CRM

515,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

Comarch OPT!MA CRM umożliwia obsługę Klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów (opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy itp.) oraz planowanie zadań do wykonania (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania itp.). Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z Klientami na kolejnych etapach sprzedaży. Program umożliwia kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem.

 

 

cdn_optima_crm1.jpg

 

Lista zadań i kontaktów

 

 

Moduł CRM w programie Comarch OPT!MA realizuje scenariusz rejestracji zadań i kontaktów z klientami:

  • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy itp.

  • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania itp.)

  • analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych klientów przy założonej stawce godzinowej

cdn_optima_crm2.jpg

 

Formularz kontaktu

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup klucza sprzętowego memoHasp

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup:

Więcej informacji o produkcie Comarch Optima

ComarchOptimaCRM