Comarch Optima - Faktury

128,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

 Comarch OPT!MA Faktury umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury można wystawiać w cenach „od netto” lub „od brutto”) i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Możliwe jest prowadzenie kartotek towarów/usług, ustalanie 4 cen sprzedaży oraz szczegółowych warunków handlowych dla Kontrahenta. Moduł umożliwia definiowanie wyglądu faktury, dotyczy to układu kolumn jak i nagłówka faktury, gdzie można umieścić logotyp firmy. Użytkownicy Comarch OPT!MA mogą określić dowolny system numeracji faktur.


Program pozwala na wystawianie dokumentów również w walutach obcych, a na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik. Program jest dostosowany do nowych przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej umożliwiając m. in. rejestrowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia oraz dostawy, a także transakcji trójstronnych (pośrednictwa sprzedaży). Od 1 maja 2004 obowiązuje również nowa deklaracja INTRASTAT rejestrująca przemieszczanie się towarów w ramach Unii Europejskiej. W programie Comarch OPT!MA można przygotować uproszczoną deklarację, zapisać ją w postaci elektronicznej i przesłać do właściwej Izby Celnej.

Specjalną ofertę stanowi dodatkowa aplikacja Comarch OPT!MA Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z systemu. Dodatkowo pozwala ona na indywidualizowanie dokumentów, dzięki opcjom zarządzania fragmentami opisowymi. Zapisywanie oraz przekształcanie przygotowanych ofert jako Faktury pro-forma w programie Comarch OPT!MA pozwala na zautomatyzowanie ciągu logistycznego w firmie bez ryzyka popełniania błędów.

 

Dostępna opcja „łatwa sprzedaż” pozwala na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży, który ogranicza się do 3 kroków: zaznaczenie towarów i określenie ilości, wybór dokumentu (faktura, paragon), wybór kontrahenta na dokumencie.

Program wyposażony jest w specjalne alternatywne okno sprzedaży detalicznej.

Moduł Faktury współpracuje z kasami fiskalnymi (Optimus IC), drukarkami fiskalnymi, drukarkami etykiet, drukarkami kodów kreskowych oraz czytnikami kodów kreskowych.

Dołączane do Comarch OPT!MA oprogramowanie ECOD Connector pozwala na elektroniczną wymianę dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur, jak i korekt do faktur, realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

 

 

cdn_optima_f1.jpg"

 

Okno sprzedaż dedykowanej

 

Ponadto Comarch OPT!MA Faktury to:

  • ewidencjonowanie towarów i usług

  • rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupu

  • obsługa kodów kreskowych

  • kontrola stanów towarów

  • definiowalny wygląd faktury

  • zapisy do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)

  • automatyczne zapisy do modułu Kasa/Bank

  • pełna integracja z pozostałymi modułami

  • możliwość wydruku przy zatwierdzaniu faktur wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi i magazynowymi

 

cdn_optima_f2.jpg"

 

Faktura sprzedaży

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup:

Więcej informacji o produkcie Comarch Optima

ComarchOptimaFaktury