Comarch Optima - Handel

1 030,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

Comarch OPT!MA Handel pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN.

 

Comarch OPT!MA zapewnia skuteczne prowadzenie kilku magazynów. Użytkownicy systemu, chcąc usprawnić obsługę magazynu, mogą wykorzystać funkcję automatycznego generowania dokumentów, np.: faktury na podstawie Wydania Zewnętrznego (WZ)/Przyjęcia Zewnętrznego (PZ), Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie zamówienia. Moduł Handel pozwala także na generowanie jednej faktury z kilku dokumentów magazynowych.

 

Program umożliwia ewidencjonowanie towarów prostych i złożonych (kompletacja). Kompletacja towarów złożonych odbywa się na podstawie określonych przez Użytkownika receptur.

 

 

cdn_optima_h1.jpg

 

Lista zasobów

 

Ponadto Comarch OPT!MA Handel to:

  • rozdzielenie funkcjonalności handlowej i magazynowej

  • ewidencja dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ), wewnętrznych (BO, PW, RW, MM, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora

  • kontrola ilości na dokumentach rozchodowych

  • wielomagazynowość

  • obsługa przesunięć międzymagazynowych przy magazynach w oddziałach rozproszonych

  • zamówienia u dostawcy

  • system rabatowania

  • lista zasobów - wersja cennika, który jest uzupełniony o informacje o ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach

 

cdn_optima_h2.jpg

 

Przyjęcie zewnętrzne

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup klucza sprzętowego memoHasp

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup:

Więcej informacji o produkcie Comarch Optima

ComarchOptimaHandel