Comarch Optima - Księga Podatkowa

385,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

 Comarch OPT!MA Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji księgowych: Rejestr VAT, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej oraz ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-4.
 

 

 

cdn_optima_kp1.jpg"

 

Rejestr VAT

 

Comarch OPT!MA Księga Podatkowa to:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów

  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)

  • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu

  • współpraca z modułem Analiz

  • pełna integracja z pozostałymi modułami

cdn_optima_kp2.gif"

 

Deklaracje VAT

UWAGA: Do poprawnej pracy systemu wymagany jest zakup:

Więcej informacji o produkcie Comarch Optima

ComarchOptimaKP