Właścicielem sklepu internetowego jest firma
AGBIT Computer Systems Artur Łazuga
z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 30 lok U5 , 01-248 Warszawa zarejestrowana pod numerem 37926 w EDG prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy,
posiadająca NIP 825-122-27-13.

 • Zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 • Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), którzy dokonują zakupów w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową tj. firm, instytucji publicznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Nie obsługujemy zamówień od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym agbit.pl są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT - są cenami netto. Nie dotyczy dodatkowych cenników gdzie ceny są odpowiednio oznaczone.
 • Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe
 • Produkty dla biur rachunkowych przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego lub czynności biegłego rewidenta.
  AGBIT zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych danych lub do anulowania zamówienia.
 • Aby dokonać zakupów należy wybrać towar do koszyka, wypełnić zamówienie oraz stronę z danymi Klienta (istotne jest wpisanie danych w rubrykach oznaczonych gwiazdką), a następnie wysłać za pośrednictwem sieci Internet do biura firmy AGBIT.
 • Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę AGBIT Computer Systems w Warszawie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997)
 • Formularze zamówień lub danych Klienta wypełnione nieprawidłowo są traktowane jako nieistniejące i jednocześnie otrzymują status anulowane.
 • Nie wolno udostępniać osobom trzecim nazwy wpisanej w rubryce hasło w trakcie rejestrowania się w sklepie. Nazwa ta jest unikalna, osobiście wybrana przez Klienta i tylko Jemu przyporządkowane. Pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego hasła spoczywa na Kliencie.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę każdego dnia tygodnia.
 • Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zadeklarowanym przez Klienta w zamówieniu sposobem:
  • odbiór osobisty w biurze handlowym - w godz 10-16
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • pocztą elektroniczną
 • Koszty dostawy: Zamówienia poniżej 600zł netto (738 zł brutto)
  • przelew przed wysyłką - 15,00zł netto (18,45 zł brutto)
  • Płatność za pośrednictwem Dotpay.pl lub wysyłka za pobraniem - 20,00zł netto (24,60 zł brutto)
  Zamówienia powyżej 600zł netto (738 zł brutto)
  • przelew przed wysyłką - dostawa bezpłatna
  • Płatność za pośrednictwem Dotpay.pl lub wysyłka za pobraniem - 15,00zł netto (18,45 zł brutto)
 • Formy płatności:
  • przelew - wpłata na konto sprzedawcy, traktowana jako przedpłata za towar, który wysyłany jest po wpłynięciu pieniędzy na konto AGBIT.
  • nr konta:
   AGBIT Computer Systems
   ul.Jana Kazimierza 30,
   01-402 Warszawa
   mBank SA
   89 1140 2017 0000 4402 0250 2714
  • Karta kredytowa - akceptowane karty: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Dinners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis) oraz Dinners Club - usługa realizowana przez Dotpay.pl
  • pobranie - kurier lub doręczyciel wydając towar Klientowi przyjmuje równocześnie wskazaną opłatę (wartość brutto zamówienia plus ewentualna opłata za doręczenie wraz z pobraniem)
 • Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiona zgodnie z informacjami podanymi w arkuszu danych Klienta w rubrykach oznaczonych gwiazdką (główne dane adresowe).
 • Wymagane jest podanie numeru NIP, niezbędnego do wystawienia faktury VAT.
 • Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz upoważnieniem firmy AGBIT Computer Systems do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia reklamacji tego typu będzie spisanie wraz z dostarczycielem produktu protokołu reklamacyjnego.
 • Sprzedawca w przypadku sprzedaży Towarów ze Sklepu internetowego w obrocie z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w tym wyłącza odpowiedzialność za wady ukryte tych Towarów. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Reklamacje dotyczące zgodności towarów z zamówieniem należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail dostępny w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, fakturę potwierdzającą zakup,
  Reklamowane urządzenie powinno zawierać oryginalne nie zniszczone (za zniszczenie uznaje się także naklejanie wszelkiego rodzaju listów przewozowych lub innych oznaczeń przez nabywcę) opakowanie, wszelką dołączoną dokumentację oraz akcesoria takie jak kable, baterie, itp. (jeżeli znajdowały się w zestawie).
  Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą
 • Termin rozpatrzenia reklamacji - do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę
 • Firma AGBIT zastrzega sobie prawo do:
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
 • W przypadku akcji promocyjnych, promocje nie są łączone
 • Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi producentów.
 • Treść niniejszego regulaminu oraz zawartość oferty sklepu agbit.pl mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone ilościowo i czasowo.
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, informacyjne oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z operatorem sklepu: sklep@agbit.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Pytania prosimy kierować na e-mail: sklep@agbit.pl