Sfera dla Rewizora GT to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którym zależy na rozbudowie funkcjonalności Rewizora GT. Mechanizm umożliwia pisanie rozszerzeń korzystających z wewnętrznych algorytmów systemu Rewizor GT.

Sfera dla Rewizora GT otwiera zupełnie nowe możliwości programu Rewizor GT. Dzięki oparciu o znane technologie COM i OLE Automation informatyk firmy lub serwisant bez problemu stworzą takie rozwiązania, które rozszerzą dotychczasową funkcjonalność i będą ułatwiały pracę w systemie, ściśle według potrzeb danej firmy.

Przykładowe rozwiązania, jakie mogą powstać w oparciu o Sferę dla Rewizora GT:

 • import do Rewizora GT dokumentów tworzonych przez zewnętrzne systemy informatyczne niezależnie od formatu, w jakim te systemy zapisują swoje dane
 • import danych do dekretacji niezależnie od ram i ograniczeń, jakie w Rewizorze GT narzucają Schematy importu
 • stworzenie zbiorczych operacji, zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są często i zajmują dużo czasu
 • pełne sterowanie kartoteką rozrachunków
 • współpraca z systemami homebankingowymi.

Za pomocą Sfery dla Rewizora GT możliwe jest również zintegrowanie Rewizora GT z innymi posiadanymi systemami z linii InsERT GT.

Klienci, którzy nie posiadają jeszcze Rewizora GT, mogą nabyć program Rewizor GT Sfera - system finansowo-księgowy wyposażony w dodatek Sfera dla Rewizora GT.


Przykłady zastosowań

Poniżej prezentujemy skrócony opis przykładowych rozwiązań opartych o Sferę dla Rewizora GT. Przykłady te są za darmo dołączone do Sfery dla Rewizora GT wraz z kodem ¼ródłowym, który pozwala na ich modyfikację zgodnie z oczekiwaniami firmy. Są to rozwiązania praktyczne, których zadaniem jest pokazanie niektórych zastosowań Sfery dla Rewizora GT. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Sfery dla Rewizora GT, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.


Rozkojarzanie rozrachunków

Aplikacja umożliwia rozkojarzenie rozrachunków dla całego podmiotu albo dla wybranych kontrahentów. Może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy należy wykonać porządki w rozrachunkach. Aplikacja nie usuwa żadnych rozrachunków ani spłat, dokonuje jedynie usunięcie rozliczenia, czyli rozkojarzenia rozrachunku i spłaty/spłat.

Dzięki rozkojarzeniu wszystkich rozrachunków będzie możliwe na przykład masowe usuwanie dekretów (nie będą się pojawiały komunikaty o niemożności usunięcia dekretów, bo powiązane z nimi rozrachunki biorą udział w rozliczeniach).

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu MS Office Excel, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu oraz zezwolenie na uruchomienie makr.


Salda i obroty kont

Niniejszy przykład to arkusz kalkulacyjny MS Excel, w którym dostępne są formuły pokazujące bilans otwarcia, salda oraz obroty kont księgowych dostępnych w Planie kont podmiotu. Parametrami funkcji są numer konta oraz okres, za jaki obliczenia mają być wykonane. Dzięki funkcjom dostępnym w arkuszu można zrealizować praktycznie dowolne zestawienie bazujące na danych zgromadzonych w Rewizorze GT. W arkuszu udostępniono następujące funkcje:

 • BOWn(konto, okresOd, okresDo)
 • BOMa(konto, okresOd, okresDo)
 • ObrotyWn(konto, okresOd, okresDo)
 • ObrotyMa(konto, okresOd, okresDo)
 • SaldoWn(konto, okresOd, okresDo)
 • SaldoMa(konto, okresOd, okresDo)

Uwaga! Aplikacja została napisana w języku Visual Basic for Applications jako arkusz programu MS Office Excel, zatem do jej uruchomienia niezbędne jest posiadanie tego programu oraz zezwolenie na uruchomienie makr.


Przeksięgowanie na wynik finansowy

Zadaniem aplikacji jest przygotowanie dekretu wyksięgowującego salda kont zespołu czwartego na konto \\\"860 - Wynik finansowy\\\" na koniec roku obrachunkowego. Aplikacja tworzy dekret, ale go nie zapisuje, tylko wyświetla okno dekretu na ekranie. Użytkownik może wprowadzić w nim dowolne zmiany i zdecydować, czy zapisać tak przygotowany dekret do bazy danych.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji nie jest konieczne żmudne definiowanie pieczęci księgowych ułatwiających zrobienie takiego przeksięgowania. Wystarczy uruchomić przykład i wspomniany dekret wyświetli się na ekranie.

Więcej informacji o produkcie Rewizor GT

INSERT_SFERA_REWGT

16 innych produktów w tej samej kategorii: