Sage Symfonia 50c - Finanse i księgowość - Subskrypcja 12 mies / 1 stanowisko

960,00 zł
Netto
Ilość
48 godz

Symfonia Finanse i Księgowość - program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego - do 22 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych.
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia.
 • Generowanie wzorcowego planu kont (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy).
 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokość odsetek).
 • Automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych.
 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu.
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe.
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5". Kontrola kręgu kosztów.
 • Tworzenie słowników - kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.
 • Definiowanie walut i koszyka walut euro.

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU CODZIENNEJ PRACY I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH

 • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.
 • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów.
 • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.
 • Tworzenie kopii, storna oraz wzorca z wprowadzonego dokumentu - szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów.
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.
 • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT, z uwzględnieniem rejestrów VAT.
 • Możliwość nadawania, poza księgami rachunkowymi, cech dokumentom i zapisom, pozwalających na otrzymywanie dodatkowych informacji, np. o kosztach reklamy limitowanej.
 • Automatyczne przeliczanie różnic kursowych, dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach.
 • Przeliczanie wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.
 • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych.
 • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych.
 • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
 • Podpowiadanie skróconej nazwy konta podczas dekretacji dokumentu na kontach.
 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki.
 • Możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
 • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa.

BIEŻ¡CA KONTROLA ZOBOWI¡ZAŃ I NALEŻNOŚCI

 • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami.
 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych.
 • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji.
 • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem. Wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi.
 • Kontrola wprowadzenia rozliczeń dla zapisów na kontach rozrachunkowych.
 • Rozliczanie rozrachunków walutowych (w tym ze strefy euro).

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

 • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów. Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu ¼ródłowego.
 • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z bufora na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
 • Zapisywanie informacji z dokumentu ¼ródłowego, raz wprowadzonego do komputera, we wszystkich stosownych miejscach.
 • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT.


Program SYMFONIA® Finanse i Księgowość umożliwia dokonywanie nadruków na posiadanych wzorach polecenia przelewu.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY

 • Dziennik księgowań prowadzony automatycznie przez program.
 • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych.
 • Wydruki Rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji.
 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat - obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze.
 • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont).
 • Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów.
 • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wska¼niki finansowe zdefiniowane w programie.
 • Możliwość definiowania własnych zestawień przez użytkownika.
 • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe.

Więcej informacji o produkcie SYMFONIA Finanse i Księgowość

Sage
Sage_50c_FK