Sage SYMFONIA Kadry i Płace One Payroll - Subskrypcja 12 mies / 1 stanowisko

560,00 zł
Netto

Symfonia Kadry i Płace - program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Ilość
Na zamówienie

Symfonia Kadry i Płace - program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
 • Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych np.: ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki.
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy etatowi, pracujący na umowę zlecenia, według działów bąd¼ stanowisk.
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 • • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych. Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wyna grodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne).

WYGODNA EWIDENCJA ELEMENTÓW KADROWO-PŁACOWYCH

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja). Wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika.
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek).
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń.
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.
 • Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników.

AUTOMATYZACJA COMIESIĘCZNEGO NALICZANIA PŁAC I ZARZ¡DZANIE DANYMI KADROWYMI

 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty.
 • Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków.
 • Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych, kontrolowanie wykorzystania w roku: urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych.
 • Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej.
 • Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym.
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku.
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów.
 • Możliwość rozliczania umów cywilno - prawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek.
 • Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji podział kwoty na kilka przelewów, np.: ze względu na termin realizacji.

WSPOMAGANIE ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA).
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA.
 • Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06).
 • Raporty dla NFZ.

Więcej informacji o produkcie SYMFONIA Kadry i Płace

Sage
Sage_KadryPlace_STD_20