SYMFONIA Mała Księgowość - Subskrypcja na 12 miesięcy z gwarancją Podstawową

370,00 zł
Netto

Symfonia Mała Księgowość - program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Licencja na 1 stanowisko.

Ilość
Na zamówienie

Symfonia Mała Księgowość - program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. ŁATWE PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY
I PODATNIKA

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT).
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego.
 • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele ¼ródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika.
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT).
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika.


Obsługa i rozliczanie wszystkich firm osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

WSPOMAGANIE ROZLICZANIA PODATKÓW I PROWADZENIA OBOWI¡ZKOWYCH EWIDENCJI

 • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów ¼ródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek) np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych
 • ·Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4, PIT-5, PIT-5A, PIT-5L, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9 oraz VAT-12.
 • Deklaracje ZUS: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA.
 • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach.
 • Automatyczne tworzenie wielu rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej.
 • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących.
 • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
 • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym przez Użytkownika terminie.
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT).
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
 • Automatyczne rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy do wysokości obowiązującego limitu.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

 • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów.
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres.
 • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów.
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień.

EWIDENCJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną.
 • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży.
 • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów.

EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ

 • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników.
 • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Zbiorcze księgowanie wynagrodzeń.
 • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.
 • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń.
 • Tworzenie deklaracji podatkowych.

INTEGRACJA Z INNYMI PROGRAMAMI SYSTEMU SYMFONIA®

 • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) pomiędzy programem Mała Księgowość premium, a programami Handel premium, Handel start, Faktura premium.
 • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel premium, Handel start, Faktura premium, Faktura start, do bufora programu Mała Księgowość premium.

Więcej informacji o produkcie SYMFONIA Mała Księgowość

Sage