Sage Symfonia 50c - Środki Trwałe - Subskrypcja 12 mies / 1 stanowisko

480,00 zł
Netto

Symfonia Środki Trwałe - program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ilość
Na zamówienie

Symfonia Środki Trwałe - program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych.

PEŁNA KONTROLA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej).
 • Dowolne ustawienia lat obrachunkowych.
 • Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym.
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych.
 • Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy.
 • Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali.
 • Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym).

OBSŁUGA NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJ¡TKU

 • Ewidencja i jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych.
 • Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku.
 • Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji.

AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa.
 • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową lub degresywną.
 • Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej.
 • Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji.

AKTUALIZACJA WYCENY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 • Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych.
 • Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych.
 • Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych.
 • Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej.

SZYBKI DOSTĘP DO NIEZBĘDNYCH INFORMACJI

 • Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń).
 • Obsługa miejsc powstawania kosztów.
 • Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania).
 • Elastyczne grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania.
 • Ewidencjonowanie części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY

 • Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych.
 • Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach.
 • Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych.
 • Drukowanie karty środka trwałego.
 • Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji.
 • Pełne raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ PREMIUM

 • Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań).
 • Integracja z programem Finanse i Księgowość premium.

Więcej informacji o produkcie SYMFONIA Środki Trwałe

Sage
Sage_50c_ST